Nu väljer Norge att strypa nätöverföringskapacitet till Sverige med 1600MW, det motsvarar en stor kärnreaktors effekt.

Varför gör norrmännen detta kanske du undrar. Det enkla svaret är att de tjänar mer pengar på att sälja elen till Storbritannien och Tyskland. Det långsiktiga svaret är att de önskar sätta press på Svenska Kraftnät (SvK) att leva upp till EU reglerna om att 70% av elen skal kunna flöda fritt mellan nationella marknader.

Att SvK genom Energimarknadsinspektionen sökt och fått undantag beviljat till 70% regeln med motiveringen att försörjningstryggheten nationellt inte är stabil nog för att leva upp till regelverket. Norska Statnett, samt Fingrid och danska Energinet som alla är motsvarigheter till SvK har nu tröttnat på söta bror och säger; -Ni har helt enkelt planerat in denna effektförlusten genom politiska beslut, läs nedläggning av 4 kärnkraftverk. Vi går inte med på att ni både vill äta av den nordiska kakan och samtidigt ha en egen kaka kvar bara för er själva.

Inte vidare solidariskt kan man säga. Sanningen är att Statnett har rätt och de gör helt rätt också i att sätta press på SvK. Det är helt otroligt att ingen tidigare har protesterat mot statstrojkan, den svenska regeringen och dens politisering av Vattenfalls styrelse (start 2015 med Tomas Kåberger, kärnkraftsmotståndare) samt tillsättandet av Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe. 

Mer inkompetens får man leta efter på så viktiga poster frågar du mig. Dessvärre är det heller ingen nyhet. Det har varit gängsepraxis helt sedan bolagiseringen av Vattenfall och skapandet av affärsverket Svenska kraftnät i samband med avregleringen på 90talet.