Staten tar en allt större andel av den totala strömkostnaden till en vanlig konsument. Det kommer fram i ett diagram kallat ”Vad händer med elpriset” publicerat av DN. Data kommer från SCB och lobbyorganisationen Energiföretagen Sverige AB. Diagrammet visar hur det totala elprisets beståndsdelar; elkostnad, distribution och skatt, har ökat proportionerligt över tid. Diagrammet visar föga förvånande kraftiga pristoppar på elen handlad på strömbörsen sedan marknaden blev avreglerad på mitten av 90talet. Heller inte förvånande, men väl så intressant att anmärka är statens ökade uttag från samhällsekonomin, ett dolt skatteuttag, är delen som ökat allra mest på 50 år.

Bild från DN.se

Elskatten är nämligen progressiv och skatteuttagets procentpoäng skruvas automatiskt upp år för år, mer och mer. Det är en väldigt ovanlig typ av skattemekanism som inte existerar utanför energisektorn. Lek lite med tanken om andra skatter skulle öka med flera procent varje år?, varför ska elen beskattas mycket hårdare för privatpersoner och små företag än de stora industrierna? Svaret finner du i strömbranschens dunkla korridorer där dem konstigaste av verkligheter förenas.

Det är en liten klick av människor som är verkställande direktörer i statliga (och kommunala) elbolag, general direktörer i statliga affärsverk, oftast gamla partipolitiker. Ännu flera gamla politiker hittar du som lobbyister, statens gamla kraftlakejer är nämligen rådgivare för ministrar i regering, för utskott i riksdagen och rådfrågade instanser när nya lagar och förordningar är ute på remiss.

Tydligt är i alla fall att samtliga politiker, oavsett partitillhörighet, tycker det är bättre att öka statens skatteuttag på strömräkningen i stället för att höja skatter som syns i lönekuvertet.